Slogan side hva nå det er

Vilkår for bruk

Vilkår, retningslinjer og betingelser for bruk av tjenester og funksjoner på og tilknyttet sexdaters.no

Dette er en privat medlemsportal underlagt våre vilkår, retningslinjer og betingelser. Ved å bli medlem på sexdaters medlemsportal godtar du de nevnte bestemmelser som til enhver tid er gjeldende.

Vilkår, retningslinjer og betingelser er bindende for alle brukere som bruker våre tjenester, uavhengig av hvordan tjenestene aksesseres og brukes.

Ved å ta i bruk våre tjenester godtar du samtidig alle vilkår og retningslinjer som er tilknyttet dette nettstedet. Både innholdet i dette doumentet samt eventuelle andre dokumenter som våre medlemmer har tilgang til.

Aldersgrense
Det er en nedre aldersgrense på 18 år for bruk av våre tjenester.

Bruk av tjenestene
Avtalen som er skrevet nedenfor, definerer og etablerer det gjensidige forholdet mellom oss. Du forventes å lese den nøye og sørge for at du forstår det. Disse vilkårene kan endres. Vilkårene kan revideres og oppdateres fra tid til annen. Vi vil varsle våre medlemmer i den grad det er mulig i forkant, men det er medlemmenes ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende vilkår, retningslinjer og betingelser. Din fortsatte bruk av nettstedet vårt, etter endringene i våre vilkår og betingelser eller personvernpolitikken, innebærer at du aksepterer våre endrede vilkår, retningslinjer og betingelser, samt også endringer i personvernpolicy.

Din rett til å bruke våre tjenester og nettsteder er underlagt vilkår og restriksjoner som er fastsatt av oss. Vi kan endre, suspendere eller avbryte alle aspekter av våre tjenester når som helst. Dette inkluderer tilgjengeligheten av ulike funksjoner i tjenesten vår, nettsteder, databasen eller innholdet.

Vi kan også endre, suspendere eller begrense visse funksjoner og hele eller deler av av tjenestene, uten at det nødvendigvis varsles i forkant. Slike begrensninger er som regel knyttet til misbruk av medlemsskap eller tjenester, men også andre forhold kan være årsak til en slik reaksjon. Du godtar vår rett til avbrudd, endring, suspendering eller opphør av tjenesten, uavhengig av årsak.

Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige for avbrudd eller opphør av tjenesten, uavhengig av årsaken til avbrudd eller suspensjon.

Du godtar også å bli eksponert for eksplisitt matriale. Altså der nakenhet forekommer i bilder i større eller mindre grad på andre medlemmers profilsider. Også tekster kan ha seksuell karakter, og ikke minst kan du oppleve henvendelser via våre ulike kommunikasjonsløsninger av seksuell karakter.

Definisjoner
Med ordet vi i dette dokumentet, menes vi som eiere, support/kundeservice og driftere av nettstedet sexdaters.no

Med ordet du menes du som har etablert et medlemsskap eller på annet vis fått tilgang til våre tjenester.

Tjenesten
Sexdaters.no er et nettsted der medlemmene først og fremst søker etter seksuelle opplevelser med andre medlemmer av tjenesten. Det er under ingen omstendighet ikke tillatt å tilby seksuelle tjenester i bytte mot betaling eller i form av andre ytelser. Alt som defineres som prostitusjon er strengt forbudt, og vil medføre stenging av konto med umiddelbar effekt drsom et slikt forhold avdekkes. I den grad aktiviteten bryter mot gjeldende norsk lov, vil vi som nettstedseiere etterse at vi også går til anmeldelse av forholdet, og overleverer all den informasjon som er tilgjengelig.

Våre og nettsider og tjenester er kun ment for personlig bruk, og det tillates ingen form for kommersiell utnytting via våre ulike former for meldings- og kommunikasjonstjenester mot andre medlemmer. Det er ikke tillatt å opprette medlemsskap på vegne av virksomheter eller organisasjoner uansett form eller virksomhetsparagraf, eller som representant for noen av disse. Medlemsskap er forbeholdt private brukere.

Det er ikke tillatt å distribuere eller på andre måter dele påloggingsinformasjonen som opprettes ved registrering av bruker/medlemsskap tilknyttet våre tjenester, med andre. Slike forhold vil medføre stenging av medlemmets konto. Vi anbefaler at all påloggingsinformasjon gjøres utilgjengelig for andre, helst sikret ved passordbeskyttelse eller koder.

Det er ikke tillatt å eksponere andre medlemmer med kommersielle tilbud, produktreklame, eller å invitere andre medlemmer til konkurrende virksomheter.

Bruk av tjenesten krever oppretting av bruker med tilhørende og egenvalgt passord. Det kreves bruk av gyldig epostadresse og at navn og annen personlig informasjon er korrekt.

Videre utfylling av profilinformasjon gjøres etter etablering av bruker. Personlig informasjon, valg av ulike preferanser og fritekst beskrivelser av deg selv og dine ønsker. Alt du fyller ut og foretar deg på våre sider må være innenfor gjeldende vilkår, retningslinjer og betingelser for bruk av sider og tjenester. Vi slår ned på alle former for misbruk eller utnyttelse som strider mot våre egne retningslinjer, vilkår eller betingelser, og selvsagt også alt som strider mot norsk lov.

Det er ulovlig og straffbart i henhold til norsk lov å kopiere innhold uansett art for videre distribusjon eller publisering. Dette inkluderer bilder, videoer, og annet personlig matriale eller informasjon du som medlem har tilgang til.

Betaling og priser
Gjeldende priser for de ulike tjenestene vil til enhver tid finnes på våre sider. Alle tjenester som kan kjøpes fra profilsiden, vil vise priser på den enkelte tjenesten i Euro .

Vi tilbyr ulike betalingsalternativer, og disse valgene vil du bli presentert for straks du ønsker å gjøre en transaksjon på sidene. Vi benytter kun annerkjente betalingsleverandører. CCBill er et eksempel.

Skulle du oppleve noen form for problemer i forhold til betaling, kan du kontakte vår support. Du finner vår kontaktinformasjon på våre nettsider. Nederst på sidene vil du alltid finne en kontakt oss link.

Konto
Når du oppretter en bruker hos oss kaller vi dette en brukerkonto. Brukerkontoen er knyttet til et av våre medlemsskapstyper.

Det er ikke tillatt å overdra din personlige konto til andre, og det er heller ikke tillatt å la andre få tilgang til og/eller bruke din konto.

Det er ikke tillatt å opprette en ny konto dersom du tidligere har vært medlem og mistet tilgang på grunn av brudd på en eller flere av våre retningslinjer.

Brukers terminering av en brukerkonto
Du kan til enhver tid avslutte en brukerkonto, herunder også kjent som medlemskonto eller profil. Dette gjøres ved å klikke deg til din konto og velge slett konto. Behøver du hjelp til å slette en konto, vil du alltid få hjelp av vår kundestøtte til også til dette. Du finner link til kontakt oss siden nederst på alle våre sider.

Forhold som vil resultere i terminering av en brukers konto Ved visse forhold kan/vil vi terminere en brukerkonto. Disse forholdene kan være, men ikke begrenset av eller til:

1. Upassende eller trakkaserende oppførsel overfor andre medlemmer eller vår stab. 2. Støtende språk som tydelig har passert grensen for høvelig oppførsel. 3. Dersom det oppdages at du har flere aktive kontoer. 4. Innehar en konto der personlig informasjon avsløres som falsk. 5. Tidligere har mistet tilgang til konto som følge av brudd på en eller flere av våre retningslinjer. 6. Har opprettet en konto uten å oppfylle krav til alder. 7. Har opprettet en konto på vegne av andre. 8. Forsøk på misbruk av tjenester og/eller funksjoner. 9. Svindelforsøk av nettstedet eller mot medlemmer. Dette vil dessuten politianmeldes. 10. Forsøk på å overtale andre til seksuell ulovlig adferd. 11. All prat om barnepornografi reageres det omgående på via våre filtre. 12. Publisering av bildematriale som viser andre enn seg selv. Se retningslinjer for bilder nedenfor. 13. Publisering av bildematriale som inneholder bilder av barn/mindreårige, vil bli politianmeldt. 14. Genrellt vil det reageres dersom et medlem på noe vis oppfordrer andre til ulovlig oppførsel. 15. Forsøk på salg/distribusjon av andre tjenester, produkter eller forsøk på andre former for kommersiell virksomhet. Det er heller ikke tillatt å drive noen form for reklame, markedsføring eller pengeinnsamling på eller via våre sider. 16. Forsøk på hacking eller bruk/misbruk av våre koder. Meldinger og kommunikasjon i våre systemer lagres. Dette er data som lagres kryptert og som vil brukes som dokumentering ved overtredelse av våre bestemmelser.

Samhandling og kommunikasjon med andre medlemmer
Alle former for samhandling, fysiske møter mellom medlemmer, og digital kommunikasjon i alle former, skjer på det enkelte individs eget ansvar.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for fysiske eller psykiske skader som oppstår som følge av andre medlemmers verbale uttrykk, eller fysiske utageringer og/eller handlinger. Alle dine handlinger og bruk av våre tjenester gjøres og skjer for egen risiko.

Retningslinjer for bruk av bilder på medlemmers personlige profil
Retningslinjer for bruk av bilder er til for at alle kan logge seg på og møte profilbilder som er fine, hyggelige, pirrende og opphissende å se på. Vi er særlig opptatt av at medlemmene anstrenger seg for å vise frem gode bilder overfor de øvrige medlemmene, og oppfordrer medlemmene til aktiv bruk av vår blogg der nye tips stadig publiseres. Vi har enkle regler når det gjelder bruk av bilder på våre sider. Bilder kan KUN inneholde motiver av profilens eier. Profilens eier må være fylt 18 år.

Det er med andre ord ikke tillatt å vise hele kropper eller delvise kroppsdeler av andre enn profilens eier. Forsøk på å laste opp barneporno anmeldes umiddelbart etter at vi gjøres oppmerksom på forholdet.

Vi oppfordrer til ikke å laste opp bilder der du på noe måte kan identifiseres. Bilder kan kopieres og misbrukes.

Når det gjelder motivet skal det være det som kan betraktes som almen interessant innhold. Bilder av ekskrementer, wet sex, eller på annen måte sterkt pornografisk innhold vil underkjennes. Også bilder som kan virke skremmende eller støtende av andre årsaker vil underkjennes uten forutgående varsel. Vi forbeholder oss retten til å gjøre disse vurderingene, og du som medlem godtar denne bestemmelsen ved å bli medlem hos sexdaters.no.

Det er ikke tillatt å uoppfordret sende bilder av seg selv, uansett motivets innhold, til andre medlemmer. Andre medlemmer skal i forkant ha bedt om eller samtykket i at slikt vedlegg kan sendes. I tvistetilfeller vil logg fremskaffes og benyttes for å avklare faktiske omstendigheter.

Nettstedets ansvar
Vårt ansvar er begrenset til å levere de digitale tjenestene som til enhver tid befinner seg på våre nettsider, og at disse fungerer tilfredsstillende for våre medlemmer. Ved funksjonssvikt skal vi gis en rimelig tid til å feilsøke, en rimelig tid til utbedring, og eventuelt også ha retten til terminering av tjenester og/eller funksjoner dersom vi finner dette mest hensiktsmessig, og uten forutgående varsling til våre medlemmer.

I tilfeller hvor vi eller medlemmer på vårt nettsted eventuelt skulle linke til eksterne sider, eksterne samarbeidspartere, eksterne virksomheter av noe slag ikke tilknyttet vår virksomhet, godtar du at vi ikke har noe ansvar for skader, tap, traumer eller lignende som følge av kontakt med, eller bruk av deres tjenester, nettsider, varer/produkter eller annet tilknyttet deres virksomhet. Verken direkte eller indirekte.

Dersom medlemmer linker til ekstern virksomhet av noe slag vil dette bli vurdert som brudd på våre retningslinjer og kunne medføre stenging av konto med umiddelbar virkning. Du godtar at vi som leverandør av våre tjenester, ikke har noen form for ansvar for kommunikasjonen eller utøvelsen av medlemsskapet som gjøres via våre systemer og løsninger. Oppdager du utilbørlig oppførsel eller brudd på bestemmelser, oppfordrer vi at det rapporteres. Oppdager du brudd på norsk lov har du plikt til å innrapportere hendelsen.

Du godtar at vi ikke har ansvar for andre medlemmers misbruk av personlig informasjon du oppgir til andre, eller som har kommet på avveie ved at andre har fått tilgang til din konto, uavhengig av hva slags metode som er benyttet for å få slik tilgang.

Personlig informasjon
Noe personlig informasjon er nødvendig for å opprette en konto/profil/medlemsskap på våre sider. Merk at vi ikke lagrer kortinformasjon.

Nettstedet kan være tilknyttet tredjeparter som benytter informasjon fra din profil i funksjonalitet som leveres til våre sider. Vi etterstreber å benytte markedsledere og kjente leverandører innenfor teknologi som skal benyttes på våre sider. Likevel, vi har ikke noen form for ansvar for deres personvernsregler og du som medlem må selv sjekke deres gjeldende personvern, vilkår og betingelser. Du godtar og aksepterer at vi som leverandør av våre tjenester ikke tar ansvar for bruk eller misbruk av dine personlige opplysninger gjort av tredjeparter.

Er du usikker på noe av det ovenstående anbefaler vi at du selv tar kontakt med de leverandører vi eventuelt benytter (kontakt vår kundestøtte for å få oppgitt disse leverandørnavnene) slik at du kan sjekke deres personvern, vilkår og andre bestemmelser.

Vær varsom med å dele personlig informasjon med andre medlemmer. Vi oppfordrer til at du aldri deler mobilnummer, epostadresse, bostedsadresse, kontonummer, eller personnummer med noen digitale prodiler. Vi oppfordrer og sterkt til aldri å overføre penger til andre medlemmer på deres oppfordring – UANSETT GRUNN SOM OPPGIS AV DETTE MEDLEMMET. Selv om vi gjør vårt ytterste for å unngå at det opprettes falske profiler, kan vi ikke garantere at slike opprettes, i den hensikt å svindle godtroende medlemmer. Utvis ekstrem varsomhet når du bes om personlig informasjon, både her på sidene og i fysiske møter. Vi oppfordrer også at du bytter passord via dine profilsider dersom du har mistanker om at kontoopplysninger har kommet på avveie eller at kontoen midbrukes. Kontakt oss snarest mulig.

Kommunikasjon fra oss til medlemmene
Vi forbeholder oss retten til å kommunisere til medlemmer via epost. Vi vil selvsagt ikke misbruke dette privelegiet. Generelt er det ofte lurt å opprette en egen e-post adresse som krever online pålogging og som automatisk logger bruker av. Dette for å forhindre innsyn fra utenforstående. Kommunikasjon fra oss til medlemmer handler oftest men ikke begrenset av:

1. Systemteknisk informasjon. Dette kan for eksempel være informasjon om kommende nedetid som følge av vedlikehold og feilfiks, eller andre tekniske forhold vi mener våre brukere bør være kjent med. 2. Råd og tips. Vi er opptatt av at medlemmene har suksess med sitt medlemsskap. Derfor bidrar vi med smart råd og tips, ofte i form av korte avsnitt som linker til vår blogg for mer utfyllende informasjon og kunnskap. 3. Andre forhold vi mener rettferdiggjør at vi sender våre medlemmer informasjon.
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde